3Dcrafter – Tạo hình 3D bằng cách kéo và thả

3Dcrafter 9.1.1 Build 1256 là miễn phí, tạo mô hình 3D, ảnh động bằng cách kéo và thả trực quan. Hoạt hình 3D của bạn có thể xem trong thời gian thực, hoặc ghi vào một file (AVI) video để gửi cho bạn bè các sáng tạo của mình.

Công cụ lập nhóm cho phép bạn tùy biến giao diện 3DCrafter để chỉ những chức năng mà bạn sử dụng thường xuyên nhất mới hiển thị.

Download:

http://www.amabilis.com/downloads/3DCrafter91.msi

Bài viết liên quan