5 lệnh Run trong Windows để đi đường tắt

Đến nay ngay cả với 10, người dùng vẫn có lối đi đường tắt và mở các hộp thoại, thư mục bằng cách bấm tổ hợp phím + R để dùng hộp thoại Run. Người dùng có vô số các câu lệnh khác nhau để dùng trong Run, trong đó có ít nhất 5 câu lệnh cơ bản nhất.

5 lệnh Run trong Windows để đi đường tắt

%programfiles%

Program Files trong ổ C là nơi mặc định để cài đặt các phần mềm và ứng dụng. Thay vì cách thông thường thì chúng ta có cách vào Program Files rất nhanh bằng cách nhập %programfiles% trong hộp thoại Run.

huong-dan-25-1-3Lệnh Run trong Windows: Thay vì cách thông thường thì chúng ta có cách vào Program Files rất nhanh bằng cách nhập %programfiles% trong hộp thoại Run.

compmgmt.msc

Thông thường chúng ta mở hộp thoại Computer Management bằng cách kích chuột phải vào My Computer (hoặc Computer, hoặc This tùy theo phiên bản Windows) trong Windows Explorer, rồi chọn Computer Management. Tuy nhiên nếu sẵn hộp thoại Run chúng ta có thể nhập compmgmt.msc.

huong-dan-25-1-4Lệnh Run trong Windows: Nếu sẵn hộp thoại Run chúng ta có thể nhập compmgmt.msc để mở Computer Management như trong hình.

fsmgmt.msc

Người dùng Windows theo dõi các thư mục được chia sẻ qua mạng nội bộ trong hộp thoại Shared Folders. Để mở Shared Folders chúng ta có thể gõ fsmgmt.msc trong hộp thoại Run.

huong-dan-25-1-5Lệnh Run trong Windows: 1 2 Để mở Shared Folders để theo dõi các thư mục được chia sẻ qua mạng nội bộ, chúng ta có thể gõ fsmgmt.msc trong hộp thoại Run.

msinfo32

System Information là nơi chúng ta có thể nắm bắt toàn bộ thông tin về chiếc máy tính đang dùng, cả về phần cứng lẫn phần mềm. Lối tắt để mở System Information là gõ msinfo32 trong hộp thoại Run.

huong-dan-25-1-6Lệnh Run trong Windows: Lối tắt để mở System Information là gõ msinfo32 trong hộp thoại Run.

netplwiz

Người dùng tài khoản quản trị Windows có thể quản lý các tài khoản còn lại trong hộp thoại User Accounts. Và cách mở User Accounts trong Run là câu lệnh netplwiz.

huong-dan-25-1-7Lệnh Run trong Windows: Phương pháp mở User Accounts trong Run là câu lệnh netplwiz.

Theo Ictnews

Bài viết liên quan