Abyssal Recovery – Khôi phục dữ liệu từ CD/DVD hỏng

Abyssal Recovery có thể cứu dữ liệu bị mất hoặc hỏng từ các đĩa CD và DVD bị hỏng, xước hoặc khiếm khuyết và sao chép các tập tin đến đích khác trên ổ cứng của bạn. Chương trình sẽ bỏ qua các byte mà không thể đọc từ tập tin và sao chép tất cả các byte khác để trích xuất tối đa dữ liệu. Bạn có thể thiết đặt chương trình để sao chép từng byte để giảm thiểu mất mát, hoặc số lượng byte lớn được sao chép cho việc phục hồi nhanh hơn.

Download:

Bài viết liên quan