Active@ Password Changer – Reset lại mật khẩu user và admin cục bộ

Active@ Password Changer là chương trình được thiết kế để reset lại mật khẩu user và admin cục bộ trong trường hợp mật khẩu admin bị quên hoặc mất.

Với chương trình hữu hiệu này, bạn có thể đăng nhập vào user bất kỳ mà không cần có mật khẩu. Đặc biệt, bạn cũng không phải cài đặt lại hoặc thiết lập lại cấu hình cho hệ điều hành.

Tính năng:

• Khôi phục mật khẩu từ các phân vùng và ổ đĩa cứng.

• Nhận diện và hiển thị tất cả Microsoft Security Databases (SAM).

• Hiển thị tất cả user cục bộ.

• Hiển thị thông tin tài khoản đầy đủ của user cục bộ.

• Reset mật khẩu admin/user.

• Reset flag “User is Disabled”.

• Vô hiệu hóa Force Smart Card Login.

• Có thể chạy từ đĩa mềm, CD hoặc USB flash.

• Windows Bootable Disk Creator cho phép tạo ổ đĩa có thể boot lại với định dạng khác nhau – CD/DVD/Blu-ray, USB-flash hoặc bản sao ISO.

• Thay đổi (thiết lập hoặc xóa) các tài khoản flag user: “User must change password at next logon”, “Password never expires”, “Account is disabled”, “Account is locked out”.

• Có thể quản lý thời gian đăng nhập (giờ đăng nhập cho phép) đối với user cục bộ.

• Hỗ trợ hệ thống file FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5.

• Hỗ trợ ổ đĩa cứng với dung lượng lớn (hơn 200 GB).

• Hỗ trợ ổ đĩa cứng IDE ATA SATA và SCSI.

• Hoạt động dưới MS-DOS, -DOS, DR-DOS, FreeDOS, OpenDOS và Windows 95/98/ME.

Download:

http://www.password-changer.com/downloads/PasswordChanger-Demo-Setup.exe

Bài viết liên quan