Active@ UNERASER – Khôi phục file và folder dữ liệu miễn phí

Active@ UNERASER là dành cho DOS và Windows để khôi phục các file và folder dữ liệu trên hệ thống file FAT12, FAT16, FAT32 và NTFS. Hơn nữa, nó còn có thể khôi phục cả file từ phân vùng đã bị xóa và format lại.

Bạn không cần phải cài đặt công cụ trên ổ cứng hệ thống mà có thể thông qua ổ USB để tránh phải ghi đè dữ liệu mà bạn muốn khôi phục.

Tính năng:

• Khôi phục dữ liệu bị mất trên tất cả các hệ thống DOS/Windows với bất kỳ phân vùng FAT hay NTFS.

• Khôi phục file đã nén, bị phân mảnh, mã hóa trên NTFS.

• Khôi phục file đã xóa với tên dài.

• Khôi phục file với tên không viết bằng tiếng Anh.

• Khôi phục file từ ổ cứng đã format.

• Tạo và hoạt động với hình ảnh ổ đĩa RAW – dành cho mục đích sao lưu.

• Khôi phục file từ phân vùng bị xóa hoặc hư hại.

• Quét các ổ cứng và hiển thị phân vùng FAT và NTFS và/hoặc Logical Drives bị xóa.

• Xem file và bất kỳ nội dung sector nào trong Hex/Text Viewer.

• Đọc và copy những file đang có từ NTFS sang ổ đĩa FAT.

• Copy file và folder đang có từ phân vùng FAT hoặc NTFS sang ổ NTFS.

Download:

http://uneraser.com/downloads/UNERASER-FREE-Setup.exe

Bài viết liên quan