Adobe ColdFusion 10 Standard – Công cụ xây dựng ứng dụng web lưu lượng dữ liệu nhỏ

Server ứng dụng Adobe ColdFusion 10 Standard Edition hỗ trợ người dùng xây dựng nhanh các ứng dụng web với lưu lượng dữ liệu nhỏ trên một server đơn.

Dễ dàng tạo ra các ứng dụng HTML5 “giàu” mà không cần dữ liệu HTML5 tiền nhiệm; tập trung logic tổ hợp trong mã ngắn với các giải pháp thông minh có sẵn.

Tính năng:

Xây dựng ứng dụng cực nhanh
Sử dụng các công nghệ tương lai
Triển khai dễ dàng.

Download:

https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=coldfusion

Bài viết liên quan