Adobe Content Server – Công cụ quản lý số hóa Ebook

Adobe Content Server 4 là giải pháp máy chủ mạnh mẽ, bảo vệ số hóa PDF, eBook EPUB cho Adobe Digital Editions và các thiết bị di động được hỗ trợ, bao gồm thiết bị sử dụng công nghệ E Ink, bảng.

Dễ dàng tích hợp vào hệ thống có sẵn sử dụng công nghệ chuẩn công nghiệp, Content Server 4 cho phép người dùng tổ chức và quản lý eBooks trên hạ tầng có sẵn.

Tính năng:

– Tích hợp ổn định
– Hỗ trợ các định dạng file chuẩn công nghiệp
– Mãn hạn quyền truy cập nội dung
– Giá sản phẩm thay đổi theo bản quyền sử dụng
– Hỗ trợ máy tính và thiết bị di động
– Quản trị thuận tiện: quản lý linh hoạt Content Server thông qua API hoặc Admin Console
– Hỗ trợ đa kênh: Phân phối nội dung tới nhiều đại lý bán lẻ và website thư viện
– Cải thiện .

Download:

http://www.adobe.com/products/content-server/resellers.html

Bài viết liên quan