Adobe Digital Editions – Công cụ xem và quản lý eBook

Adobe Digital Editions là công cụ hiệu quả để xem và quản lý eBook cũng như các sản phẩm xuất bản số khác.

Người dùng có thể sử dụng Digital Editions để download và mua các nội dung số để đọc online hoặc offline. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ chuyển eBook đã được bảo vệ từ cá nhân này sang máy và thiết bị khác.

Với Digital Editions, tổ chức eBook dễ dàng trong thư viện và trang tùy chỉnh; hỗ trợ các định dạng eBook chuẩn, bao gồm PDF/A và EPUB.

Tính năng:

Giao diện thiết kế cho việc đọc nội dung số
Download nhanh và miễn phí
Bộ cài đặt độc lập
Tính khả chuyển nội dung
Hỗ trợ Sony Reader
Tính năng đánh dấu chuyên nghiệp
Hỗ trợ PDF và EPUB, các định dạng chuẩn XHTML
Hỗ trợ mượn eBook.

Download:

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/

Bài viết liên quan