Adobe Flash – Làm chữ chạy

Dành cho Newbie,bài này tớ hướng dẫn rất chi tiết đấy.Có gì ko hiểu cứ liên hệ nhé ^_^

Tạo New Flash Document  Size 650 x 80

Đổi tên layer thành Background. Sau đó Import hình nền bạn muốn (Ctrl + R)

Bước 1: Tạo văn bản

– Thêm layer mới đặt tên là layer 1.Dùng công cụ Text Tool (T) để nhập văn bản, chọn Size tùy theo hình nền của bạn.

– Canh giữa văn bản vào Stage ( có thể để đoạn text dài hơn Stage cũng được ) . Có thể canh bằng mắt hoặc chọn Window > Align (Ctrl + K)

– Mở bảng Color Mixer ( Window > Color Mixer ). Dùng công cụ arrow để chọn văn bản. Trong bảng Color mixer , đổi độ đục ( Alpha) thành 20%.

– Tạo ra 1 bản sao của văn bản để dùng sau bằng cách chọn rồi copy (Ctrl + C)

– Bổ sung lớp mới gọi là Layer2 ( Insert > Layer ), nhấp vào frame 1 của lớp này rồi dán văn bản vào (Ctrl + V). Kéo văn bản khỏi Stage.

Bước 2: Đặt từng chữ cái trong văn bản lên các lớp khác nhau

Để tạo hoạt hình, mỗi chữ cái phải trên một lớp riêng
a- Chọn văn bản trên lớp 1, chọn Modify > Break apart. Giờ đây mỗi chữ cái là một đối tượng riêng.
b- Chọn Modify > Distribute to layer . Và mỗi chữ nằm trên 1 lớp riêng.

Bước 3: Tạo một bộ chữ cái nhỏ hơn

– Kéo bản sao của văn bản trên lớp 2
– Canh giữa nó trên Stage
– Nhấp đúp để chỉnh sửa và kéo chuột chọn tất văn bản. Đặt Size nhỏ hơn size ban đầu . Dùng Color mixer ( xem bước 1) để thay độ đục thành 100%
– Chọn như bước 2b để tạo lớp chứa chữ cái nhỏ nằm trên lớp chứa chữ cái lớn.

Bước 4: Di chuyển văn bản chữ nhỏ đến khung hình 5

Để văn bản chữ nhỏ bay vào sau khi văn bản lớn xuất hiện
– Chọn tất các frame chứa chữ nhỏ , chọn Edit > Cut Frames
– Xóa lớp vừa cắt (xóa tất cả các layer chỉ để lại những layer chứa chữ cái to)
– Chọn tất các frame 5 ( nhấp vào frame 5 của lớp trên cùng, cuốn xuống đồng thời giữ Shift, đến khung hình 5 lớp cuối)., chọn Edit > Paste Frames

Bước 5: Tạo hình biến dạng

– Với các frame được chọn, chọn Shape trong danh sách Tween của bảng Property
– Với các frame 1 ta cũng làm giống như với các frame 5
– Để tách rời văn bản ( tránh bị vỡ) ta nhấp vào frame 1 và chọn Ctrl + B để tách văn bản thành các hình. Nhấp vào khung hình 5 và làm tiếp như thế

Bước 6: Phân bổ các chữ cái

– Chọn khung hình 1 đến khung hình 5 trong lớp 2 ( chứa các chữ cái thứ 2  trong văn bản) kéo các khung hình này đến khung hình 3.
– Chọn khung hình 1 đến khung hình 5 trong lớp 2 ( chứa các chữ cái thứ 3  trong văn bản) kéo các khung hình này đến khung hình 5.
– Thực hiện công việc tương tự cho mỗi chữ cái trong lớp còn lại và kéo các khung hình sang bên phải sao cho mỗi chữ cái bắt đầu muộn 2 frame so với chữ cái trước đó.

Bước 7: Bổ sung một khung hình khóa ở cuối

– Chọn một frame ( ví dụ frame 50 ) cách frame cuối vài frame. Chọn tất cả các frame 50 và chèn vào một frame khóa (F6).

Các bạn phải nhớ là nếu lúc nãy ở các frame 5 của các layer mà các bạn chưa chọn Shape trong danh sách Tween của bảng Property thì hãy thực hiện nhé.

Và thêm 1 điều lưu ý mà lúc nãy mình chưa nói với các bạn là ở layer Backgound các bạn chọn frame 50 và ấn F6 nhé.Để chúng ta nhìn thấy hình nền:

Ok giờ các bạn chỉ việc ấn Ctrl+Enter và thưởng thức thành quả của mình.

Download file thực hành (*.Fla) tại đây

ửi bởi: haipt
Theo zensoft

Bài viết liên quan