Adobe Flash Media Enterprise Server – Cung cấp sản phẩm video và âm thanh chất lượng cao

Adobe Flash Media Enterprise Server 4.5 hỗ trợ người dùng trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm video và âm thanh chất lượng cao trong Adobe Flash Player runtime hỗ trợ các thiết bị tích hợp SIP.

Với Adobe Flash Media Enterprise Server 4.5, quy mô rộng của P2P phục vụ cho ứng dụng xã hội hoặc truyền phát tính hiệu quy mô doanh nghiệp.

Tính năng:

– Truyền video và nền tảng máy chủ
– Truyền video
– Bảo vệ nội dung
– Truyền hệ thống kháng lỗi
– Trải nghiệm playback video
– Truyền thông xã hội và trải nghiệm playback video
– Truyền thông xã hội và truyền hệ thống kháng lỗi
– Nền tảng máy chủ
– Truyền thông xã hội.

Download:

https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?loc=en_us&product=flashmediaserver

Bài viết liên quan