Adobe Flash Media Interactive Server – Công cụ chuyển video an toàn

Adobe Flash Media Interactive Server 4.5 chuyển video an toàn trên Adobe Flash Player tương thích và các thiết bị Apple iOS sử dụng truyền HTTP bảo vệ giúp quá trình chuyển tiếp được mở rộng và dễ sử dụng.

Phần mềm hướng tới mục tiêu tiếp cận lượng khách hàng lớn hơn, nâng cao chất lượng, giảm chi phí với đường truyền P2P và IP multicast.

Tính năng:

– Truyền video và nền tảng máy chủ
– Truyền video
– Truyền video và hệ thống kháng lỗi
– Bảo vệ nội dung
– Truyền hệ thống kháng lỗi
– Trải nghiệm playback video
– Truyền thông xã hội và trải nghiệm playback video
– Truyền thông xã hội và truyền hệ thống kháng lỗi
– Nền tảng máy chủ
– Truyền thông xã hội.

Download:

https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?loc=en_us&product=flashmediaserver

Theo: Genk

Bài viết liên quan