Adobe FrameMaker Server – Phần mềm mở rộng chức năng Adobe FrameMaker

Adobe FrameMaker Server 10 mở rộng chức năng của Adobe FrameMaker 10 trong môi trường tự động hóa và cơ sở máy chủ.

Ứng dụng sử dụng tích hợp liền mạch với hệ thống quản lý nội dung hàng đầu (Microsoft SharePoint, EMC Documentum) để sử dụng chúng làm nguồn điểm đích; lập cấu hình, tùy chỉnh, task thời gian biểu, và xuất bản nội dung cấu trúc/không cấu trúc (bao gồm nội dung XML và DITA) tới đa kênh như PDF, HTML, WebHelp, Adobe AIR, Adobe FlashHelp… cũng như đa thiết bị (di động, thiết bị đọc eBook và tablet).

Tính năng:

– Xuất bản dựa trên máy chủ
– Output đa định dạng
– Lập cấu hình task chia sẻ
– Tích hợp với tài liệu EMC và Sharepoint Microsoft
– Hỗ trợ script cho tự động hóa
– Lệnh sau xuất bản
– Thực thi dòng lệnh của build

Download:

Bài viết liên quan