Adobe Reader X – Bộ trình chiếu file PDF tiêu chuẩn

Adobe Reader X là bộ chuẩn hóa toàn cầu miễn phí, cho phép xem, in và bình luận trên các tài liệu PDF.

Adobe Reader X là bộ trình chiếu file PDF, hỗ trợ mở và tương tác với tất cả các loại nội dung PDF, bao gồm các mẫu và nội dung đa phương tiện.

Tính năng:

– Xem, ký và bình luận trên file PDF an toàn
– Tương tác với các loại mẫu và tài liệu giàu nội dung
– Dễ dàng truy cập các tài liệu PDF
– Quản lý sản phẩm và tiêu chuẩn phần mềm

Download:

http://get.adobe.com/reader/download/?installer=Reader_10.1.3_English_for_Windows&os=Windows 7&browser_type=MSIE&browser_dist=OEM&a=Google_Toolbar_7.0

Bài viết liên quan