Adobe SendNow – Công cụ gửi online file dung lượng lớn

Adobe SendNow là công cụ gửi các file lớn trực tuyến trên Adobe và nhận thông báo về tình trạng gửi file.

 

 

Tính năng:

– Chia sẻ online file lớn dễ dàng
– Gửi file PDF
– Kiểm tra file mới
– Chuyển file lớn
– Nhận email của người nhận
– Nhận xác nhận chuyển file
– Thiết lập truy cập bằng file
– Cài đặt giới hạn thời gian
– Thêm logo

Download:

https://www.acrobat.com/sendnow/en/desktop-download.html?trackingid=ITTBC

Bài viết liên quan