Akti Blog – Tạo Blog cá nhân

Akti sẽ tạo cá nhân hoặc web ghi nhật ký trong vài giây. Bạn không cần phải có kỹ năng chuyên nghiệp, dịch vụ và cơ sở dữ liệu để gửi của bạn.

Bạn có thể công bố blog của bạn trên mạng chỉ với 1 nút nhấn. Trong trường hợp muốn bảo vệ sự riêng tư, bạn có thể chứa blog trên máy tính cá nhân của bạn hoặc mạng nội bộ để thay thế cho việc sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp thứ 3. Akti Blog cũng có thể tạo nhiều kiểu web site khác nhau như các trang web sưu tập ảnh, du lịch, tin tức, … trên cơ sở những trang web mẫu. Thêm nữa, bạn có thể sử dụng Akti Blog như là phương tiện quản lý mạnh mẽ cho các hình ảnh phim và ghi chép của bạn.

akti-blog

Download: http://www.aktisoft.com/AktiBlogSetup.exe

Bài viết liên quan