Aleo Flash Slideshow Gallery Maker – Tạo Slideshow ảnh dạng Flash

Aleo Flash Slideshow Gallery Maker là sử dụng dễ dàng và nhanh chóng để làm cho Flash phòng trưng bày ảnh, thư viện video, hình ảnh động xem hình tự động, ảnh phóng to pan & Ken Burns hiệu ứng, xoay Flash biểu ngữ. Nó là một thuật sĩ phong cách tính năng giao diện người sử dụng và không cần Adobe Flash Studio và kiến thức về Flash.

Download:

http://www.aleosoft.com/download/flashslideshow.zip

Bài viết liên quan