Amethyst DWG-2-DWG – Chuyển đổi file

Amethyst DWG-2-DWG là một chương trình ứng dụng mạnh mẽ, cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi hàng loạt AutoCAD DWG và DXF vào các phiên bản khác của AutoCAD . Ngoài ra, nó còn có tính năng in hàng loạt AutoCAD DWG và DXF. Chương trình bao gồm một CAD viewer cho phép bạn xem các bản vẽ và in hình ảnh đang hiển thị. Các tính năng chính:

– Chuyển đổi hàng loạt AutoCAD DWG và DXF bản vẽ cho các phiên bản tập tin khác AutoCAD 2,5-2011.

– Chế độ in file DWG và DXF hàng loạt

– Hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của AutoCAD 2.5-2011.

– Xem các bản vẽ và in hình ảnh đang hiển thị.

– In bản vẽ theo quy mô, hoặc thu nhỏ để phù hợp.

– In bản vẽ trên nhiều trang.

– Xem trước bản vẽ trước khi in.

– Bao gồm ngày/giờ/ý kiến/watermark vào đầu ra in.

– Chọn các bản vẽ riêng hoặc thư mục.

– “Drill down” vào tập tin trong thư mục con.

– Tạo ra tập tin đăng nhập cho bản vẽ chuyển đổi.

– Kết hợp một trình xem văn bản để xem và in tập tin đăng nhập.

– Giao diện sử dụng dễ dàng.

– Chức năng kéo và thả.

Download:

http://www.cadsketch.com/downloads/CAD2/DWGDWG_V2.exe

Bài viết liên quan