Andromeda File Secure Eraser – Bảo mật tập tin dễ dàng

Nhiều người tin rằng việc làm trống Recycle Bin sẽ có thể xóa đi một file vĩnh viễn khỏi . Điều đó là không chính xác, khi bạn xóa một file và làm trống nó từ Recycle Bin, thực ra file đó vẫn còn ở trên ổ cứng. Việc duy nhất xảy ra khi bạn làm trống Recycle Bin là Windows sẽ đánh dấu khu vực có chứa file đó để sử dụng lại khoảng trống khi cần thiết. Điều này cho phép khôi phục dữ liệu chuyên dụng có khả năng khôi phục file đó và xem toàn bộ nội dung gốc. Vì thế sẽ rất nguy hiểm nếu hacker hoặc trộm cắp thông tin tìm được mật khẩu của bạn, số thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác từ file đã bị xóa.

Andromeda File Secure Eraser chính là cách đơn giản nhất và nhanh nhất để giúp bạn xóa những file quan trọng khỏi ổ cứng một cách an toàn. Bạn có thể yên tâm rằng những file đã xóa bằng phần mềm này sẽ không thể nào bị khôi phục lại bằng phầm mềm khôi phục dữ liệu nữa.

Tính năng:

• Cấp độ tối đa.

• Hỗ trợ hệ thống file FAT và NTFS.

• Xóa file thông qua các thuật toán mạnh mẽ.

• Đảm bảo không thể khôi phục lại.

• Mỗi file được xóa 3 lần.

• Hỗ trợ xóa tất cả các danh mục file.

Yêu cầu hệ thống tối thiểu:

• Bộ vi xử lý: Intel Pentium 1,2 GHz hoặc tương thích.

• RAM: 64 MB (khuyên dùng 256 MB).

• Ổ cứng trống: 5 MB.

Download:

http://www.andromedaapps.com/products/file-secure-eraser/setup.exe

Bài viết liên quan