Ảnh chính thức Asus MemoPad 8 ME181CX

ME181CX là một trong những đầu tiên dùng chip Intel Atom hỗ trợ 64 bit.

memopad 8-13-8-1

memopad 8-13-8-2

memopad 8-13-8-3memopad 8-13-8-4memopad 8-13-8-5memopad 8-13-8-6

memopad 8-13-8-7

Theo: Sohoa

Bài viết liên quan