Ảnh chính thức của iPad Air 2

có độ mỏng chỉ 6,1 mm, hỗ trợ Touch ID và có thêm bản màu vàng.

ipad-air-17-10

ipad-air-17-10-1

ipad-air-17-10-2

ipad-air-17-10-3

ipad-air-17-10-4

ipad-air-17-10-5

ipad-air-17-10-6

ipad-air-17-10-7

ipad-air-17-10-8

ipad-air-17-10-9

ipad-air-17-10-10

ipad-air-17-10-11

ipad-air-17-10-12Theo: Sohoa

Bài viết liên quan