Ảnh chính thức của iPad Mini 3

có thêm cảm biến vân tay, vỏ vàng nhưng vẫn dùng camera 5 “chấm” và chip A7.

ipad-mini-17-10

ipad-mini-17-10-1

ipad-mini-17-10-2

ipad-mini-17-10-3

ipad-mini-17-10-4ipad-mini-17-10-5

ipad-mini-17-10-6

Theo: Sohoa

Bài viết liên quan