Anti Trojan Elite – Chương trình diệt malware

Anti Elite là chương trình diệt , nó sẽ tìm và diệt sạch bất cứ nào tìm thấy trong ổ đĩa hoặc bộ nhớ của bạn…

 

Anti Trojan Elite cung cấp tường lửa bảo vệ người sử dụng theo thời gian thực. Nếu trojan hoặc keylogger xâm nhập, Anti Trojan Elite lập tức tìm, phong tỏa mà tiêu diệt. Chương trình có thể tìm được hơn 55000trojan, người dùng có thể sử dụng tính năng Auto live update để cập nhật thường xuyên chương tình.

 

Các tính năng chính:

Quét đĩa và hỗ trợ bộ nhớ.
Sao lưu các nhiễm Trojan trước khi tiêu diệt.
Ngắt kết nối bất kỳ kết nối TCP nào và ngăn chặn quá trình ngược lại.
Chấm dứt bất kỳ quá trình và dỡ bỏ bất kỳ thành phần DLL nào.
và tiện ích sửa chữa registry.
Hỗ trợ cập nhật trực tuyến, tự động kiểm tra cập nhật khi ATE khởi động.

Download

http://www.remove-trojan.com/download/rtesetup.exe

Bài viết liên quan