Any Outlook Backup – Sao lưu và phục hồi dữ liệu MS Outlook

Any Outlook Backup là một công cụ sao lưu và phục hồi dữ liệu MS Outlook vô cùng mạnh mẽ. Nó cho phép bạn lưu các thư mục cá nhân, danh bạ, sổ địa chỉ cá nhân, thư mục mail, tài khoản mail, chữ ký, lịch,vv.

any-outlook-backup

Tính năng:

  • Dễ dàng di chuyển thư mục mail giữa hai .
  • Lựa chọn mục sẽ được lưu và khôi phục.
  • Tự động nén Zip các file sao lưu.
  • Hỗ trợ sao lưu sang DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW.
  • Thêm bình luận cho lưu trữ backup.
  • Giao diện đơn giản và dễ sử dụng.
  • Bảo vệ dữ liệu được sao lưu bằng mật khẩu.
  • Sao lưu dữ liệu trên một máy tính và khôi phục nó vào một máy khác.
  • Công cụ đồng bộ hóa mạnh mẽ.

Download:

Bài viết liên quan