Any Outlook Express Backup – Sao lưu và khôi phục dữ liệu Outlook Express

Any Backup là một công cụ dễ sử dụng cho phép bạn sao lưu và khôi phục dữ liệu của mình một cách nhanh chóng. Nó cũng giúp bạn lưu địa chỉ email, tin nhắn, quy tắc, tài khoản…và phục hồi dữ liệu được lưu sang .

any-outlook-express-backup

Tính năng:

  • Dễ dàng di chuyển thư mục mail giữa hai .
  • Lựa chọn một đối tượng để sao lưu và phục hồi.
  • Tự động nén file sao lưu.
  • Bảo vệ tập tin sao lưu bằng mật khẩu.
  • Sao lưu sang DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW.
  • Thêm bình luận để lưu trữ sao lưu.
  • Task Scheduler cho phép bạn khởi động quá trình sao lưu bất cứ khi nào.
  • Giao diện đơn giản và dễ sử dụng.

Download:

Bài viết liên quan