Apple, Adobe và Yahoo bảo mật dữ liệu người dùng tốt nhất?

Một cuộc khảo sát vừa được tiến hành bởi EFF (Electronic Frontier Foundation) cho thấy , Adobe và là những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực bảo vệ an toàn dữ liệu cho người dùng.

tin-tuc-22-6-4

Cuộc khảo sát của Electronic Frontier Foundat dựa trên 5 tiêu chí khác nhau như: cho người dùng biết về nhu cầu dữ liệu của chính phủ, tiết lộ chính sách về lưu trữ dữ liệu…và mỗi tiêu chí có hai mức độ đánh giá là “1 ngôi sao” và “0 ngôi sao”.

tin-tuc-22-6-5

Kết quả, Apple, Adobe, và Yahoo là những công ty đoạt 5 ngôi sao cho tất cả 5 tiêu chí bảo mật dữ liệu người dùng. , và Reddit được 4 ngôi sao trong bảng danh sách các ứng dụng nhắn tin. Trong khi đó, ứng dụng nhắn tin đình đám WhatsApp chỉ giành được 1 ngôi sao.

tin-tuc-22-6-6

Trong số các nhà mạng, Verizon nhận được 2 sao, AT&T chỉ được 1 ngôi sao. , , Snapchat và Tumblr được chấm điểm 3 sao.

Năm ngoái, EFF xếp hạng các công ty dựa trên 6 tiêu chuẩn khác nhau và những người đứng đầu là Apple, Facebook, Dropbox, Google, Microsoft, Twitter và Yahoo (nhận được 6 sao).

Theo VnReview

Bài viết liên quan