Apple đang gỡ tất cả các ứng dụng chống virus trên iOS ra khỏi App Store

Có vẻ như Apple đang thực hiện một loạt các hành động để gỡ bỏ các ứng dụng antivirus và antimalware ra khỏi trên , dù họ không chính thức thừa nhận điều đó. Hiện tại nếu bạn tìm kiếm các ứng dụng kiểu này trên iOS thì hầu hết đã không còn tồn tại, các ứng dụng còn lại đều không thật sự có chức năng tìm kiếm virus. Hầu hết các ứng dụng chống virus trên iOS đều xin quyền truy cập email hay , … để quét virus.

apple-20-3Trên thực tế, việc phòng chống virus trên iOS không thật sự có ý nghĩa lắm. iOS hoạt động bằng cơ chế sandboxed, tức mỗi ứng dụng sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi mà nó được cấp quyền và gần như không gây ảnh hưởng nhiều đến các ứng dụng khác. Trong trường hợp một file nào đó bị virus thì nó cũng chỉ ảnh hưởng tới ứng dụng mở nó lên, không lây lan được qua các ứng dụng khác trừ khi có một lỗ hổng nào đó bị khai thác. Và bởi vì các ứng dụng antivirus cũng bị cô lập trong sandbox của nó, không lấy được quyền quét liên tục theo thời gian thực như trên nên các ứng dụng này không thể phát hiện ra điều gì cả.

Theo Tinhte

Bài viết liên quan