ArcaVir Internet Security (32 bit) – Bảo vệ máy tính

ArcaVir Internet Security 2011, một ứng dụng bảo vệ toàn diện của bạn trước những mã độc hại không được biết đến cũng như có tính năng thích nghi với những mối đe dọa hiện tại có thể được tìm thấy trên web. Với một bức tường lửa chắc chắn, nó không cho phép các break-in và những hành vi trộm cắp dữ liệu bí mật từ hệ thống của bạn. ArcaVir Internet Security còn bảo vệ dữ liệu được truyền qua giao tiếp, kết nối và Bluetooth.

Các tính năng chính:

Antivirus:

độc hạiMalware
– Quét E-mail
– Dữ liệu được gửi bằng bluetooth, truyền thông và WiFi

Internet:

– Firewall
– Quét
– Bảo vệ thông tin E-banking
– AntiPhishing
– Cha mẹ có quyền kiểm soát.
– Kiểm soát nội dung trang web
– Antispam
Yêu cầu hệ thống:

256 RAM
Bộ nhớ có sẵn cho chương trình: 256 MB

Download:

http://80.72.37.138/download/windows/ArcaVir2011/ArcaSetup2011-EN-32bit.exe

Bài viết liên quan