Ardamax Keylogger – Giám sát việc sử dụng máy tính

Ardamax Keylogger là một chương trình nhỏ, dễ sử dụng và “trên cả tuyệt vời” trong việc theo dõi, báo cáo lại mọi hoạt động diễn ra trên của bạn. Rất đáng tin cậy để bạn giao quyền theo dõi, giám sát việc sử dụng mỗi khi bạn rời xa máy hay vắng nhà.

 

Ardamax Keylogger báo cáo rõ bạn đã gõ chữ in hay chữ thường, các phím tắt, phím cách, đã vào những trang web nào, đã gửi e-mail với nội dung gì, cho ai…

Bạn có thể biết cả việc sử dụng máy tính của bạn ở những ngày trước đó. Nếu bạn đang xa nhà, nó có thể tự động gửi bản báo cáo qua e-mail cho bạn nếu như bạn đã cho nó biết địa chỉ e-mail cần gửi đến.

Khuyến cáo: Đây là một chương trình keylog nên có thể chương trình của bạn sẽ cảnh báo hoặc sẽ xóa bỏ ngay.

Download

Bài viết liên quan