Atelier Web Remote Commander – Quản trị từ xa

Nếu thích thử qua nhiều sản phẩm quản trị từ xa, bạn hãy ghé mắt xem thử Atelier Web Remote Commander 7.53, với đặc điểm không cần cài đặt trên máy con, tốc độ khá nhanh và rất mạnh trong việc quản lý tài nguyên các máy con.

Giao diện chương trình gồm các thẻ:

1. Desktop: cho phép nhìn thấy toàn bộ desktop của máy con mà mình kết nối vào. Khi kết nối, bạn cần điền địa chỉ IP, Username (phải thuộc nhóm Administrators) và Password máy cần kết nối.

2. SysInfo: cho ta đầy đủ thông tin máy con từ hệ điều hành cho đến các thông tin , các tiến trình (processes), dịch vụ đang chạy và cả thông tin địa chỉ vật lý của bộ nhớ (Physical Memory Viewer).

3. NetworkInfo
: bao gồm các thông tin chi tiết về thư mục chia sẻ (share) trên máy, chương trình dùng cổng nào (mục Ports Finders), thông tin chi tiết về các cổng (Ports Statistics), bảng Routing của máy, IP/Transport Protocols và thông tin về các card mạng trên máy. Đây là những thông tin cực kỳ hữu dụng cho công tác .

4. File System: có toàn bộ thông tin về tập tin, thư mục trên máy con.

5. Users and Groups: toàn bộ thông tin về người dùng, phân quyền cũng như các nhóm người dùng đang có..

6. Chat: cho phép bật hộp thoại chat với người sử dụng máy con.

7. Options: Mục Encryption có thể được bật lên tạo mã hóa trong kết nối giữa máy chủ và máy con. Ban đầu AWRC trao đổi khóa công khai với máy con rồi sau đó toàn bộ phiên làm việc đều được mã hóa. Công nghệ sử dụng là Blowfish CBC sử dụng khóa mã dài tới 352-bit nên hầu như không thể bẻ khóa.

Download

http://evalsoftware.atelierweb.com/awrc753.zip

Bài viết liên quan