AVG Internet Security – Bảo vệ hệ thống toàn diện

AVG Internet Security 2013 là giúp bạn bảo vệ từ các đối tượng nguy hiểm và các mối đe dọa mạng. Chương trình có thể ngăn chặn virus, trojan, spyware, và có tường lửa để bảo vệ chống lại tấn công mạng.

 

Những tính năng mới trong AVG Internet Security 2013

– Đẩy nhanh thời gian khởi động khi sử dụng Internet Security 2013 so với Internet Security 2012.
– Quét nhanh hơn với Internet Security 2013, tính năng AVG Turbo Scan sẽ giúp bạn giảm thiểu thời gian quét virus khi sử dụng.
– Giao diện người sử dụng mới, được thiết kế để phù hợp với .
– Hệ thống tường lửa được đơn giản hóa nhưng vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và chức năng bảo vệ cao nhất.
– Bao gồm cả chức năng cài đặt cho người mới sử dụng hay người dùng chuyên nghiệp.
– Các công cụ bảo vệ không gây ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên hệ thống.
– Luôn nâng cao tính năng nhận diện để nắm bắt được hết những nguy hại Internet mới nhất.
– Cải tiến chức năng nhận diện của sản phẩm thông qua thông tin về một số file trên máy tính người sử dụng được cung cấp từ dịch vụ điện toán đám mây.

Download: http://aa-download.avg.com/filedir/inst/avg_isct_stb_all_2013_2677.exe

Bài viết liên quan