Bạn đáng giá bao nhiêu với Facebook, Google, Yahoo?

Với Amazon, bạn có giá khoảng 16,5 triệu đồng nhưng với , giá trị của bạn giảm xuống chỉ còn 3,5 triệu đồng.

Bạn luôn nghĩ rằng nếu không có các công ty Internet như , Facebook, Amazon, cuộc sống của bạn sẽ gặp khó khăn không ít. Điều đó đúng, nhưng bạn có biết ngược lại, họ cũng không thể sống mà thiếu bạn. Trang HowMuch.net đã tính toán xem một người dùng đáng giá bao nhiêu đối với các công ty này bằng cách chia giá trị thị trường cho số người đang sử dụng dịch vụ.

Dưới đây là những gì họ tìm ra:

tin-tuc-24-8Amazon có giá trị thị trường 198 tỷ USD, 270 triệu người dùng. Như vậy, mỗi người dùng Amazon đáng giá 733 USD (16,5 triệu đồng).

tin-tuc-24-8-1Gã khổng lồ TMĐT Trung Quốc Alibaba đang có 350 triệu người dùng với giá trị thị trường khoảng 217 tỷ USD, đồng nghĩa với giá trị mỗi người dùng là 621 USD (gần 14 triệu đồng).

tin-tuc-24-8-2eBay, sàn giao dịch TMĐT hàng đầu thế giới, có giá trị thị trường 71 tỷ USD, số người dùng 152 triệu, tương ứng giá trị mỗi người dùng là 474 USD (10,66 triệu đồng).

tin-tuc-24-8-3Giá trị thị trường của Google là 364 tỷ USD, chia cho 2 tỷ người dùng, mỗi người có giá trị 182 USD (4,08 triệu đồng).

tin-tuc-24-8-4Giá trị của người dùng Facebook là 158 USD (3,5 triệu đồng) do giá trị thị trường của Facebook “chỉ” là 227 tỷ USD nhưng có tới 1,4 tỷ người dùng.

tin-tuc-24-8-5Tencent, tập đoàn Internet Trung Quốc, có giá trị thị trường 196 tỷ USD và 2 tỷ người dùng, tương đương giá trị 96 USD/người (2,16 triệu đồng).

tin-tuc-24-8-6Tiểu blog Twitter có 302 triệu người dùng, giá trị thị trường 24,4 tỷ USD, trung bình mỗi người dùng đáng giá 81 USD (1,8 triệu đồng).

tin-tuc-24-8-7! không còn mạnh như xưa, vì vậy với giá trị thị trường khoảng 42,2 tỷ USD và 600 triệu người dùng trong tay, mỗi người dùng chỉ còn có giá 70 USD (1,57 triệu đồng).

tin-tuc-24-8-8Mạng tuyển dụng LinkedIn có giá trị thị trường 24,9 tỷ USD và 364 triệu người dùng, bình quân giá trị người dùng là 69 USD (1,55 triệu đồng).

tin-tuc-24-8-9Groupon có giá trị thị trường 4,5 tỷ USD, số người dùng 160 triệu, mỗi người dùng đáng giá 28 USD (628.740 đồng).

tin-tuc-24-8-10Nhà sản xuất game Zynga có giá trị 2,8 tỷ USD và 100 triệu người dùng, giá trị mỗi người dùng là 28 USD (628.740 đồng).

tin-tuc-24-8-11Yelp, trang đánh giá xếp hạng nhà hàng, có giá trị 3,5 tỷ USD, 142 triệu người dùng, trung bình mỗi người đáng giá 25 USD (561.375 đồng).

Bảng tổng sắp các hãng công nghệ lớn nhất thế giới (từ trái qua: giá trị thị trường, người dùng, giá trị mỗi người dùng):

tin-tuc-24-8-12Theo Ictnews

Bài viết liên quan