Bảo vệ mật khẩu và Bookmarks riêng tư trên Chrome

Người dùng Chrome thực sự hài lòng với sự có mặt của mở rộng mới cập nhật, dành cho người dùng khi muốn áp dụng một số mật khẩu cho bookmark hay yêu thích riêng. LockMyFavs mở rộng dành cho Chrome sẽ giúp họ làm điều này. Mở rộng này có thể bảo vệ các bookmark của người sử dụng từ người nặc danh. Hơn nữa, vì nó sẽ lưu bookmark trong đám mây, người dùng có thể truy cập chúng ở khắp mọi nơi trên bất kỳ nào .

Plug-in khá đơn giản để sử dụng. Cài đặt nó và tạo một tài khoản (bấm vào biểu tượng mở rộng và chọn tùy chọn create an account). Sau khi tạo tài khoản của bạn, thêm bookmarks cá nhân của bạn bằng cách nhấn vào nút Add fav. Sau khi thêm các fav, bạn có thể truy cập vào các bookmarks của mình bằng cách nhấp vào nút Library.

LockMyFavs là một trong những phương pháp tốt nhất để giữ bookmarks cá nhân của bạn an toàn và an toàn từ người truy cập trái phép. Ngoài ra, mở rộng này sẽ lưu bookmark trên đám mây, bạn có thể đồng bộ chúng ở khắp mọi nơi.

Mở rộng LockMyFavs có thể được tải về từ Web Chrome Store .

Theo: XHTT

Bài viết liên quan