Best Global Brand 2013: Apple và Google đứng đầu, 4/5 công ty đầu tiên thuộc lĩnh vực công nghệ

Ở bảng xếp hạng các thương hiệu giá trị nhất của Interbrand thì các công ty hàng tiêu dùng thường đứng đầu, đặc biệt là Cocacola. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây thì các thương hiệu công nghệ, điện tử đã vươn lên mạnh mẽ, chiếm dần vị trí của các công ty hàng tiêu dùng. Đặc biệt nhất là Apple và Google đã vươn lên vị trí dẫn đầu, đẩy Cocacola xuống vị trí thứ 3, IBM thứ 4 và Microsoft thứ 5. Chúng ta cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Samsung ở vị trí thứ 8, Facebook lên 52, Sony 46 và Nokia tụt xuống còn hạng 57. Theo Interbrand, giá trị thương hiệu Apple là 98 tỷ đô la còn Google là 93 tỷ.

Vị trí của một số công ty công nghệ

Theo: Tinhte

Bài viết liên quan