Burn My Files – Phần mềm ghi đĩa

Ghi đĩa chưa bao giờ được thực hiện dễ dàng như vậy với Burn My Files. Không lãng phí thời gian tạo ra các tập tin hình ảnh trước khi ghi đĩa. Burn My Files ghi trực tiếp vào đĩa CD hoặc .

Burn My Files không lãng phí thời gian hoặc tài nguyên hệ thống ghi các tập tin tạm thời trên ổ cứng trước quá trình ghi đĩa CD hay DVD diễn ra. Phần mềm ghi dữ liệu trực tiếp vào đĩa CD hoặc DVD trong thời gian nhanh nhất có thể.

burn-my-files

Sử dụng phần mềm rất đơn giản:

 • Bạn tải về phần mềm Burn My Files.
 • Chạy file “BurnMyFiles-Setup.exe” và làm theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình.
 • Sau khi cài đặt, mở Windows Explorer, kích chuột phải vào tập tin hoặc thư mục muốn ghi đĩa và chọn “Burn My Files”.

Các tính năng Burn My Files:

 • Phần mềm ghi đĩa CD.
 • Phần mềm ghi đĩa DVD.
 • Ghi DVD + R và-R.
 • Ghi các bài hát.
 • Sao chép đĩa CD.
 • Sao chép DVD.
 • Ghi dữ liệu.
 • Ghi đĩa nhạc.
 • Ghi Phim.
 • Ghi hình ảnh ISO.

Download:

Bài viết liên quan