Các báo điện tử sẽ phải chuyển đổi sang IPv6

Không chỉ có các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các báo điện tử, mạng xã hội, các nhà đăng ký, sản xuất phần mềm và thiết bị sẽ phải “bắt tay” vào quá trình chuyển đổi IPv4 sang .

Theo đại diện của VNNIC, giai đoạn 1 của quá trình triển khai IPv6 tại Việt Nam đã kết thúc với nhiều kết quả đạt được, song vẫn còn một số tồn tại và bất cập. Cụ thể, lưu lượng và sự hiện diện của IPv6 trên thực tế còn thấp, sự lan tỏa và kết quả ứng dụng IPv6 trong thực tiễn hoạt động và dịch vụ Internet Việt Nam chưa cao.

Để khắc phục hiện trạng đó, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia nhận thấy cần phải rà soát điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, hướng đến các phần tử mạng mới có vai trò quan trọng trong việc triển khai IPv6 đến phân lớp người sử dụng và sự hiện diện thực của IPv6 trên Internet.

Trong năm 2014, VNNIC đã hoàn tất công tác xây dựng và trình Bộ Thông tin Truyền thông ban hành nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Ngày 20/10/2014, Bộ trưởng Bộ Bộ Thông tin Truyền thông đã ký Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 20/10/2014 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 và  chính thức ban hành nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Việt Nam.

tin-tuc-31-10-1

Lộ trình chuyển đổi sang IPv6.

Theo đó, lộ trình của các giai đoạn triển khai vẫn giống như cũ. Tức là quá trình triển khai chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2011 – 2012  đã kết thúc; Giai đoạn 2 từ 2013-2015; Giai đoạn 3 từ 2016-2019 do lộ trình đã được đánh giá là phù hợp với thực tế.

Tuy nhiên, đối tượng thực hiện có bổ sung thêm gồm các báo điện tử, các trang thông tin điện tử tổng hợp, các mạng xã hội, các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam, các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, doanh nghiệp sản xuất thiết bị mạng.

Cụ thể, trong giai đoạn 2 (từ 2013-2015), các Báo điện tử, Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội có nhiệm vụ “Lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi dịch vụ nội dung hỗ trợ song song IPv4-IPv6”. Các Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam; các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam chuyển đổi dịch vụ DNS và các hệ thống phục vụ đăng ký tên miền .VN, tên miền quốc tế hỗ trợ song song IPv4-IPv6. Các doanh nghiệp sản xuất phần mềm và thiết bị mạng lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi đảm bảo phần mềm, thiết bị do đơn vị sản xuất ra hỗ trợ song song IPv4-IPv6.

Như vậy, các đơn vị thực hiện mới sẽ có lộ trình chậm hơn khi tiếp cận Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6 so với các ISP, do các ISP đã hoàn tất việc lập kế hoạch trong Giai đoạn 1 và hiện đang trong quá trình triển khai thử nghiệm các dịch vụ đến khách hàng. Tuy nhiên, tất cả các đơn vị thực hiện sẽ cùng hướng đến mục tiêu hoàn tất quá trình chuyển đổi sang IPv6 trong Giai đoạn 3 (từ 2016-2019). Đó cũng là mục tiêu chung của Kế hoạch Quốc gia.

Theo: VnMedia

Bài viết liên quan