Cách hủy lệnh in trong Windows 8

Hướng dẫn chi tiết cách hủy lệnh in trong qua cửa sổ lệnh “Run” hoặc qua Elevated Command Prompt.

Cách 1: Qua cửa sổ lệnh “Run”

1. Nhấn chuột phải vào góc dưới cùng bên trái của màn hình vào chọn “Run”.

2. Trong trường văn bản, gõ “Control Printers” và nhấn “OK”.

3. Ở mục “Printers”, nhấn chuột phải vào máy in mặc định của bạn và chọn “See What’s Printing”. Thao tác này sẽ làm xuất hiện một danh sách các lệnh in đang chờ thực hiện.

4. Nhấn vào “File” và chọn “Cancel All Documents”. Nếu bạn thấy máy vẫn tiếp tục in, hãy khởi động lại .

Cách 2:

Bạn cần dùng Elevated Command Prompt để hủy lệnh in vì bạn sẽ nhận báo lỗi “Access Denied” nếu thực hiện với cử sổ dòng lệnh Command Prompt thông thường.

Để thực hiện, nhấn chuột phải vào góc dưới bên phải của màn hình và chọn “Command Prompt (Admin)”.

Ngừng dịch vụ in bằng cách gõ: Net Stop Spooler

Gõ câu lệnh sau: del %systemroot%”System32″spool”printers”* /Q

Khởi động lại dịch vụ in bằng cách gõ: Net Start Spooler

 

Theo: Ictnews

Bài viết liên quan