Cách khôi phục địa chỉ đã xóa trong Google Contacts

sẽ tự động thêm địa chỉ liên lạc của những người mà bạn thường xuyên tương tác vào sổ địa chỉ liên lạc của tài khoản của bạn. Hiện nay, Google đang áp dụng chính sách “Dù bạn sử dụng Google theo cách nào thì giờ đây mọi địa chỉ liên hệ của bạn đều có ở một nơi”. Đặc biệt với những địa chỉ liên hệ trùng lặp, Google cũng hỗ trợ phần hợp nhất địa chỉ trùng lặp vào một danh sách “gọn gàng, sạch sẽ”.

huong-dan-27-1Nếu nhỡ tay xóa mất liên lạc của một ai đó, đừng vội lo lắng vì Google có lựa chọn khôi phục để cho bạn tìm lại. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

Bước 1: Mở trang trên trình duyệt của bạn tại địa chỉ sau: https://contacts.google.com/u/0/preview/all

huong-dan-27-1-1Màn hình hiển thị trên điện thoại

Bước 2: Trên menu, kích vào phần More (Thêm) → Restore Contacts (Khôi phục danh bạ)

Bước 3: Chọn khung thời gian phù hợp với thời điểm mà bạn xóa địa chỉ liên lạc. Sau đó chọn Restore (Khôi phục).

huong-dan-27-1-2Theo XHTT

Bài viết liên quan