Cách mời tất cả bạn hoặc chặn lời mời tham dự sự kiện qua Facebook

Có một cách để chỉ sau 2 lần nhấp chuột, bạn có thể mời gần như tất cả bạn bè tới tham dự sự kiện đã tạo ra qua . Nếu không muốn nhận được lời mời tham gia sự kiện, bạn cũng có thể ngăn chặn chúng.

1. Mời hầu như tất cả bạn bè chỉ sau 2 lần nhấp chuột

Facebook thêm liên kết “Select All (Chọn tất cả) làm cho việc mời nhiều bạn bè trở nên dễ hơn.

huong-dan-11-5-5Chỉ cần nhấp vào Select All ở góc trên bên phải của danh sách bạn bè > nhấp vào “Invite” (Mời).

Kiểu mời này không thích hợp lắm với các cuộc tụ họp thân mật của nhóm bạn thân, nhưng lại phù hợp với các hoạt động cộng đồng, sự kiện thể thao,…

huong-dan-11-5-6Lưu ý, tùy chọn này không xuất hiện khi chọn “All Friends” (Tất cả bạn bè).

huong-dan-11-5-72. Chặn lời mời tham dự sự kiện

Nếu nhận được nhiều lời mời tham dự những sự kiện không đáng quan tâm, bạn có thể chặn các lời mời tham gia sự kiện – nhưng chỉ từ những người bạn cụ thể, hay spam thư mời.

Đầu tiên, hãy mở phần Settings (Thiết lập) của Facebook ra.

huong-dan-11-5-8Sau đó, nhấn vào liên kết Blocking (Chặn) trong các lựa chọn bên trái.

huong-dan-11-5-9Nhấn vào Block event invites (Chặn lời mời tham gia sự kiện) > gõ tên của người bạn hay spam thư mời sự kiện để ngăn không nhận thư họ gửi.

huong-dan-11-5-10Đến khi bạn muốn nhận lại thư mời sự kiện từ họ, hãy nhấn Unblock (Bỏ chặn) là xong.

Theo XHTT

Bài viết liên quan