Cách tắt Adobe Flash trên mọi trình duyệt

là một phần mềm phiền phức vì liên tục đòi cập nhật. Hơn thế nữa, nó còn là một lỗ hổng an ninh lớn. Nếu bạn không ưa plug-in này nữa, hãy làm theo những hướng dẫn dưới đây để tắt nó đi.

Adobe Flash không chỉ là một plug-in liên tục đòi cập nhật mà còn là một lỗ hổng an ninh lớn. Hơn thế nữa, Flash là một phần mềm không cần thiết với công nghệ stream rất thịnh hành hiện nay.

Tắt Flash vô cùng đơn giản và bạn có thể thực hiện với tất cả các loại trình duyệt.

Trong trình duyệt Chrome, vào chrome://plugins/  để xem danh sách các plugin bạn có. Tìm phần Adobe Flash và chọn “Disable”

adobe-flash-15-7

Chọn “Add-ons” trên thành Tools của trình duyệt, mở danh sách các plugins. Tìm phần Shockwave Flash, chọn “Never activate”.

Ngoài ra, nếu một số website buộc bạn phải kích hoạt flash, hãy chọn phần “Ask to active” (hỏi trước khi kích hoạt) và bạn có thể tùy chọn kích hoạt nếu muốn.

adobe-flash-15-7-1Internet Explorer

Chọn “Manage add-ons” trong thực đơn thiết lập chính của trình duyệt. Chọn “Shockwave Flash Object,” và chọn “Disable.”

adobe-flash-15-7-2Safari

Mở tab Preferences (trong trình đơn của Safari), chọn Security, chọn “Web settings options” bên cạnh “Internet plug-ins”. Chọn Adobe Flash Player ở trình đơn bên trái, chọn “Block” trong menu thả xuống bên phải. Hoặc bạn có thể chọn hỏi khi kích hoạt bằng cách click vào “Ask”.

adobe-flash-15-7-3Theo Ictnews

Bài viết liên quan