Cách thêm chú thích cho hình ảnh trong Word 2013

Để thêm chú thích, chọn một hình ảnh trong tài liệu > nhấp vào tab References.

Trong phần Captions > nhấp Insert Caption.

Chú ý: Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào hình ảnh > chọn Insert Caption từ menu popup.

Trên hộp thoại Caption, chọn nhãn (Label) bạn muốn (Caption, Equation, Figure hoặc Table) và vị trí (Position) so với hình ảnh được chọn (Above-trên hoặc Below-dưới). Để thay đổi số trên chú thích > nhấp Numbering.

Trên hộp thoại Caption Numbering, chọn định dạng cho số trên chú thích > nhấn OK.

Trong hộp text-box Caption, nhập một dấu phân cách – chẳng hạn như dấu chấm sau nhãn và số > nhập tiêu đề chú thích của bạn.

Chú thích được thêm vào hình ảnh theo kiểu (style) Caption mặc định.

Nếu muốn thay đổi kiểu của chú thích, bạn có thể dễ dàng làm điều đó. Ví dụ, chúng tôi muốn chú thích được căn giữa (center) dưới hình ảnh > nhấp vào tab Home.

Sử dụng các các công cụ định dạng đoạn (paragraph), chữ (character) để định dạng chú thích theo cách bạn muốn.

Để áp dụng những thay đổi kiểu Caption này cho tất cả các chú thích khác > nhấn vào nút trong góc dưới bên phải của phần Styles trên tab Home.

Trong danh sách các kiểu, di chuột đến tên kiểu Caption > nhấp vào mũi tên chỉ xuống hiển thị ở bên phải > chọn Update Caption to Match Selection từ menu thả xuống.

Để đóng cửa sổ Styles > nhấp vào dấu X ở góc phía trên, bên phải của cửa sổ.

Bây giờ, tất cả chú thích bạn thêm vào các hình ảnh trong tài liệu này sẽ được định dạng theo cùng một cách

Theo: XHTT

Bài viết liên quan