Cài đặt OwnCloud trong Windows

Rất nhiều các giải pháp lưu trữ đám mây đã xuất hiện trong thời gian gần đây và bạn đang cố gắng tạo ra giải pháp lưu trữ đám mây có thể được lưu trữ tại các máy chủ Windows hay từ xa hoặc qua Internet. Trong đó OwnCloud là một mã nguồn mở và miễn phí có thể được sử dụng để tạo ra giải pháp lưu trữ đám mây, máy chủ ownCloud có thể được tạo ra trên Windows cũng như các nền tảng Linux hỗ trợ tất cả mọi thứ từ Windows sang Mac OSX, Android và iPhone. Tuy nhiên, làm thế nào để tạo ra một máy chủ lưu trữ đám mây sử dụng ownCloud trong Windows ?

Trong Windows, ownCloud yêu cầu máy chủ được cài đặt Internet Information Services (IIS). Mặc dù các hướng dẫn trên trang web của nhà xuất bản đề nghị được cài đặt Apache với PHP và MySQL, tuy nhiên ở đây thử nghiệm trên máy chủ XAMMP hoặc WAMP nó vẫn hoạt động rất tốt. Lúc này, bạn sẽ cần phải cài đặt IIS để chạy ownCloud, nếu bạn đang sử dụng , IIS không được cài đặt theo mặc định, để cài đặt IIS, bạn phải kích hoạt nó thông qua Programs and Features dưới Control Panel bằng cách chọn Turn Windows features on or off  và đánh dấu chọn mục Internet Information Services ở cửa sổ bên phải sau đó bấm Ok

Ở cửa sổ Windows features xuất hiện, bạn tiếp tục đánh dấu kiểm ô CGI để kích hoạt tính năng phát triển ứng dụng tại mục Application Development Features.

Trong bước tiếp theo, bạn tiến hành tải và cài đặt  PHPMySQL Server trên Windows, nhưng hãy chắc chắn rằng IIS và Apache không được cấu hình để chạy trên cùng một cổng nếu không chúng sẽ xung đột với nhau và không chạy đúng. Sau khi cài đặt IIS, PHP và MySQL bạn tiến hành cài đặt ownCloud. Chỉ cần tải về ownCloud, giải nén nó và sau đó sao chép thư mục C: inetpub wwwroot.

Bạn có thể tải IIS, PHP và MySQL tại địa chỉ:

PHP: http://windows.php.net/download

MySQL: http://dev.mysql.com/downloads/

MySQL: http://owncloud.org/support/download/

Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần phải cung cấp quyền quản trị để sao chép bất cứ điều gì trong thư mục wwwroot. Khi bạn bắt đầu sao chép, Windows sẽ yêu cầu bạn nhập quyền quản trị.

Sau khi sao chép hoàn tất, hãy vào thư mục cấu hình và đổi tên config.sample.php thành config.php. Sau đó mở thư mục config.php mới được đổi tên và thay đổi các giá trị của dbname, dbuser và dbpassword,  các tùy chọn khác có thể để mặc định. Mở trình duyệt của bạn và truy cập vào http://localhost/owncloud. Lưu ý rằng nếu bạn đã sao chép tất cả các tập tin trực tiếp trong thư mục wwwroot, bạn chỉ cần gõ http://localhost/ sẽ được thực hiện để tạo ra một trang tài khoản quản trị. Đến đây bạn điền vào các lĩnh vực theo yêu cầu và nhấn vào nút Create account để tạo tài khoản.

Điều này sẽ cấu hình một thiết lập cơ bản của ownCloud, bạn có thể cấu hình tùy chọn nâng cao khi bạn bắt đầu sử dụng ownCloud. Có thể nói ownCloud là ứng dụng tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ không muốn sử dụng lưu trữ đám mây đắt tiền. Tuy nhiên hạn chế duy nhất của ownCloud là nó không cung cấp đồng bộ hóa mạng LAN có nghĩa là băng thông sử dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan