Cần Thơ – Cửa hàng vi tính

Cần Thơ – Cửa hàng vi tính

IT Computer Centre of Can Tho University
Địa Chỉ: 1 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều , Cần Thơ
ĐT:84 710 – 832875

 

A Chau
Địa Chỉ: 41 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, Cần Thơ
ĐT: 84-710-832022

 

A Chau Computer
Địa Chỉ: 15D Mau Than, Ninh Kiều , Cần Thơ
ĐT: 84 710 – 832022


Star Com
Địa Chỉ: 58 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều , Cần Thơ
ĐT: 84 79 824067

 

TPT COMPUTER
Địa Chỉ 1: 6 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều , Cần Thơ
ĐT: 84 710 – 834566

Địa Chỉ 2: 9B Lý Tự Trọng, Ninh Kiều , Cần Thơ
ĐT: 071 834 566

 

CÔNG TY TNHH TMDV QUANG MINH – QUANG MINH COMPUTER
Địa Chỉ: 228N TRẦN HƯNG ĐẠO,, Cần Thơ
ĐT: (071)835719; 835720     

CÔNG TY TNHH TMDV QUANG MINH
Địa Chỉ: 228N Trần Hưng Đạo, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
ĐT: (071)835719; 835720     

 

CTY TNHH NKC
Địa Chỉ: 21/3 Nguyễn Việt Hồng, Cần Thơ
ĐT: 071.832102

Bài viết liên quan