Chia sẻ các tập tin với RGhost.net

RGhost là một trong những hệ thống lưu trữ đám mây có hoạt động không giống với các hệ thống phổ biến như Mediafire, Box, Dropbox …, bởi vì RGhost chỉ cho phép bạn chia sẻ các tập tin, dữ liệu, hình ảnh, nhạc có dung lượng từ 50MB trở xuống trong thời gian giới hạn đã được ấn định trước.

Bạn truy cập rghost.net, nhấn Sign up, trình duyệt chuyển đến khung đăng ký nhập Họ & Tên, địa chỉ E-mail, tạo mật khẩu đăng nhập, xác nhận mật khẩu > Sign up

Trình duyệt hiển thị thông báo với nội dung “Chào mừng! Bạn đã đăng ký thành công”, kiểm tra hộp thư với tiêu đề “Confirmation instructions” nhấn vào liên kết được cung cấp để xác nhận và hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản với RGhost.

Chuyển đến trang cá nhân của bạn trên RGhost với nội dung thông báo: “Tài khoản của bạn đã được xác nhận thành công. Bạn đã đăng nhập tài khoản”. Bây giờ bạn có thể nhấn Browse để tìm tới các đối tượng muốn chia sẻ với bạn bè, người thân, đồng nghiệp hoặc có thể kéo thả trực tiếp các đối tượng tại vị trí lưu trữ của chúng vào trang cá nhân để đưa lên hệ thống. Tốc độ tải các đối tượng lên hệ thống tương đối tập trung bình khoảng 51KB/s nhưng tốc độ tải xuống khá tốt mức trung bình là khoảng 350KB/s.

Quá trình tải các ứng dụng lên hệ thống RGhost kết thúc, hệ thống hiển thị khung thông tin như minh hoạ cung cấp các chức năng như

* Tags: Tạo tên thẻ lưu trữ đối tượng.

* Description: Cho phép mô tả hoạt động của tài liệu, công cụ, ứng dụng tại khung.

* Password  to download: Đặt mật khẩu bảo vệ cho đối tượng tập tin, tài liệu, văn bản muốn chia sẻ để đảm bảo chỉ có bạn và người được nhận mới có thể tải về để tránh trường hợp bị đánh cắp, sao chép liên kết tải.

* Lifespan: Cho phép bạn ấn định thời gian hoạt động của liên kết tải nhằm hạn chế việc sao chép liên kết để chia sẻ lại tại các trang mạng xã hội, diễn đàn khác.

* Public: Khi sử dụng chức năng này bạn có thể chia sẻ dạng cộng đồng với thời gian đã được ấn định trước tại Lifespan. Nếu bạn vô hiệu hoá chức năng này liên kết tải sẽ có dạng “rghost.net/private/…”.

Sau khi đã đồng ý với các thiết lập đã tạo > Update, để cập nhật thông tin trang sẽ hiển thị thêm mã xác nhận MD5 & SHA1 để bạn có thể cung cấp cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp nhằm kiểm tra tính xác thực của tập tin, ứng dụng, tài liệu, văn bản được tải về.

RGhost là giải pháp mở rộng đáng tin cậy để bạn có thể chọn lựa sử dụng và chia sẻ các tập tin, văn bản, tài liệu, ứng dụng, hình ảnh có dung lượng nhỏ hơn 50MB với bạn bè, người thân, đồng nghiệp với khoảng thời gian ấn định trước như 1, 5, 14 hoặc 30 ngày nhằm giới hạn quá trình tải thông qua mật khẩu bảo vệ để tránh việc sao chép liên kết rồi chia sẻ lại trên các trang cá nhân, diễn đàn hoặc các trang mạng xã hội… Ngoài ra, bạn cũng có thể liên kết với Adf.ly thông qua chức năng Settings > Earn Money tại trang cá nhân.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan