Chia sẻ tập tin và thư mục từ kho lưu trữ đám mây

Các dịch vụ không những giúp lưu trữ an toàn những dữ liệu cá nhân mà còn có thể chia sẻ chúng dễ dàng.

Những tập tin chia sẻ được tự động đồng bộ với máy tính người nhận hoặc có thể truy cập trực tiếp thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng trên thiết bị di động. Những cách này tiện lợi hơn nhiều so với cách truyền thống là gửi vào hộp thư điện tử.

Để chia sẻ nhanh chóng một tập tin nào đó trên Dropbox, bạn bấm chuột phải vào tập tin trong thư mục Dropbox trên máy tính rồi chọn Share Link. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào tập tin trên Dropbox từ giao diện web và chọn Share Link.

huong-dan-13-12 

Dropbox sẽ sao chép địa chỉ đến tập tin để lưu vào clipboard. Bạn có thể gửi địa chỉ này cho bạn bè hoặc cho một ai đó trên mạng Internet và họ sẽ truy cập được vào tập tin đó. Lưu ý, tuy cách làm này đơn giản và nhanh nhất nhưng có nhược điểm là tính an toàn của dữ liệu không cao, bởi vì bất kì ai nhận được liên kết cũng có quyền truy cập vào tập tin.

Bên cạnh đó, Dropbox cũng cho phép chia sẻ với một số người được chỉ định, bằng cách bấm chuột phải vào một thư mục trong thư mục Dropbox trên máy tính rồi chọn Share this folder hoặc bấm chuột phải vào thư mục trên trình duyệt web và chọn Invite to folder.

huong-dan-13-12-1 

Ở trang mới hiện ra, bạn thêm vào địa chỉ email của người muốn chia sẻ. Người nhận cần phải có một tài khoản Dropbox để truy cập vào thư mục, khi được chấp nhận thư mục sẽ xuất hiện trong tài khoản của họ. Người nhận được thư mục có thể sao chép tập tin hoặc xóa tập tin khỏi thư mục, đây là một cách chia sẻ cho nhu cầu làm việc nhóm. Các tập tin được thay đổi sẽ được đồng bộ đến máy tính người dùng một cách tự động, giống như các thư mục khác trên Dropbox.

Để thiết lập tính năng chia sẻ trong Google Drive, bạn bấm chuột phải vào tập tin hoặc thư mục trong thư mục Google Drive trên máy tính rồi chọn tính năng Share ở menu ngữ cảnh hiện ra. Ngoài ra, bạn có thể bấm chuột phải vào thư mục hoặc tập tin trong Google Drive từ giao diện web rồi chọn Share.

huong-dan-13-12-2 

Một hộp thoại xuất hiện hiển thị liên kết đến tập tin và thư mục muốn chia sẻ, và các tùy chọn cho phép đối tượng truy cập. Theo mặc định, tùy chọn Private và bản thân bạn mới được phép xem liên kết.

Nếu muốn chia sẻ công khai với mọi người trên Internet hoặc người nhận được liên kết thì bạn bấm vào liên kết Change để chọn tùy chọn Public on the web hoặc Anyone with the link. Đối với tùy chọn Public on the web, Google sẽ lập chỉ mục liên quan đến tập tin và sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

huong-dan-13-12-3 

Để chia sẻ tập tin với một số người chỉ định nào đó, bạn thêm địa chỉ email vào khung Invite people bên dưới và họ sẽ nhận được lời mời truy cập vào tập tin ngay sau đó. Nếu bạn chia sẻ những tập tin của dịch vụ văn phòng đám mây Google Docs theo cách này, những người nhận được sẽ có thể chỉnh sửa theo thời gian thực.

huong-dan-13-12-4 

Để đồng bộ những tập tin hoặc thư mục đã chia sẻ, bạn phải truy cập vào phần Incoming trong Google Drive trên giao diện web, rồi kéo tập tin hoặc thư mục từ Incoming đến My Drive. Ngay sau đó, chúng sẽ được đồng bộ đến máy tính và các thay đổi cũng được đồng bộ.

Microsoft

Do một vài lý do mà OneDrive không được trang bị tính năng chia sẻ trong trình quản lý tập tin, thư mục File Explorer của Windows 8.1. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng ứng dụng OneDrive để thêm tùy chọn chia sẻ. OneDrive không cung cấp tất cả các thiết lập chia sẻ như trên Dropbox và Google Drive, mà người dùng phải truy cập từ trình duyệt web.

huong-dan-13-12-5 

Để chia sẻ tập tin và thư mục trong OneDrive trên Windows 8.1, bạn bấm chuột phải vào tập tin hoặc thư mục rồi chọn Share To > OneDrive. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mở trang web OneDrive bằng trình duyệt rồi xác định vị trí tập tin hoặc thư mục và bấm vào nút Share để chia sẻ chúng.

Bạn cũng có thể mời những người bạn cụ thể bằng tính năng Invite people thông qua địa chỉ email, rồi thiết lập các tùy chọn xem hoặc chỉnh sửa hoặc chọn yêu cầu người nhận cần phải đăng nhập tài khoản Microsoft hay không.

huong-dan-13-12-6 

Tùy chọn Get a link cho phép bạn tạo một liên kết đến tập tin hoặc thư mục và ai nhận được liên kết cũng có thể xem nội dung tập tin. Bạn cũng có thể chọn thuộc tính chia sẻ như là người nhận chỉ được quyền xem hoặc chỉnh sửa tập tin hoặc công khai với các công cụ tìm kiếm.

Để truy cập vào tập tin hoặc thư mục đã chia sẻ cho bạn, bạn vào website OneDrive hoặc ứng dụng từ thiết bị di động và tìm phần Shared. Những tập tin và thư mục đã chia sẻ không được đồng bộ với máy tính bàn, bạn cần phải sử dụng trình duyệt để tải về tập tin và thư mục vào thư mục chia sẻ. Cũng như Google Drive, Office Online cũng cho phép người nhận chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan