Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý thông tin trên mạng

Trong Nghị quyết 01 mới ban hành, Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT trong năm 2016 tăng cường quản lý thông tin trên mạng, đẩy mạnh và bảo đảm an toàn, trong tình hình mới.

tin-tuc-11-1-5Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT trong thời gian tới tăng cường quản lý thông tin trên mạng, đẩy mạnh và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong tình hình mới, đồng thời tăng cường quản lý, thực hiện thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 7/1/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát  triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả là đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), Chính phủ giao Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tăng cường triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực nền hành chính công và đẩy mạnh CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chấp hành luật pháp. Triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, DN. Công bố công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho người dân, DN. Đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng tập trung, trực tiếp giải quyết công việc, có sự giám sát chặt chẽ của cấp có thẩm quyền, sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, DN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Chính phủ cũng chỉ đạo nghiên cứu, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; nhân rộng mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công; tập trung xây dựng, mở rộng và nâng cấp 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; tăng cường áp dụng đấu thầu qua mạng; triển khai thiết lập và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, trong đó tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong các Bộ, cơ quan, địa phương. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Cũng tại Nghị quyết 01, với nhiệm vụ tăng cường công tác thông tin truyền thông, Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT tăng cường quản lý nhà nước về thông tin truyền thông. Tập trung triển khai tích cực các Luật: Xuất bản (sửa đổi), An toàn thông tin mạng, Tần số vô tuyến điện, Viễn thông, Bưu chính, Báo chí (sau khi được Quốc hội thông qua) và các Đề án: Quy hoạch và phát  triển báo chí toàn quốc đến năm 2025, Quy hoạch truyền dẫn  phát sóng PT-TH đến năm 2020, Quy  hoạch phát triển hệ thống TT&TT các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020, Nghị định 72 ngày 7/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại…

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý thông tin trên mạng, đẩy mạnh và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong tình hình mới. Tăng cường quản lý, thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là những vấn đề còn nhiều bức xúc như quản lý thuê bao di động trả trước, tin nhắn rác, in lậu, trái phép các xuất bản phẩm…

Theo Ictnews

Bài viết liên quan