Chuyển hệ thống từ Windows Small Business Server 2003 sang SBS 2011-phần 4

11. Tích hợp dữ liệu fax:

Hiện tại, trong hệ thống SBS2011 không có chức năng fax, nhưng nếu bạn đã sử dụng hoặc có dữ liệu fax lưu trữ trên SBS 2003 server thì chúng ta vẫn phải thực hiện bước này:

 

 

Chọn đường dẫn Click to start Migrating your fax data – quá trình di chuyển dữ liệu tới hệ thống server mới sẽ bắt đầu. Tại bước này, nếu hệ thống rà soát và kiểm tra thấy không có bất cứ dịch vụ fax nào đã có trên server SBS2003 thì sẽ hiển thị lỗi như hình dưới:

 

Đây thực chất không phải là vấn đề nghiêm trọng, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua và coi như quá trình đã hoàn tất.

12. Kết hợp tài khoản User và Group:

Là 1 phần trong quá trình nhập server SBS 2011 tới domain có chứa SBS 2003 và tạo Domain Controller dựa vào Active Directory cùng với các tài khoản user và group. Tuy nhiên, những thành phần này lại không hiển thị trong danh sách SBS Console, điều này là dễ hiểu về chúng ta chưa hoàn tất quá trình. Để tiếp tục, các bạn hãy chọn đường dẫn Run the change user role wizard như hình dưới:

Trong danh sách hiển thị, các bạn hãy chọn mức phân quyền muốn gán cho tài khoản người dùng:

 

Tại màn hình hiển thị tiếp theo, đánh dấu check vào ô Display all user accounts in the Active Directory như hình dưới để hiển thị tất cả các tài khoản. Chọn những thành phần cần xử lý và nhấn nút Add để di chuyển sang phần cửa sổ bên tay phải:

 

Sau đó, nhấn nút Change user role, và hệ thống sẽ hiển thị màn hình kết quả như hình dưới:

13. Gỡ bỏ Exchange 2003 từ hệ thống Small Business Server 2003:

Hy vọng rằng các bạn đã hoàn tất những bước trên mà không gặp phải vấn đề nào quá phức tạp, còn nếu không thì sẽ phải dành ra khoảng thời gian khá dài để tất cả những trong hệ thống mạng tự động cập nhật tất cả thiết lập trong Exchange server. Trong trường hợp khác, nếu bạn đã tiến hành gỡ bỏ Exchange 2003 từ Small Business Server thì việc này sẽ không xảy ra, khi đó hệ thống client sẽ phải thay đổi lại theo cách thủ công.

Để thực hiện quá trình này, chúng ta sẽ phải cần đến đĩa cài đặt Small Business Server 2003 CD 2 – đã được yêu cầu trong khâu gỡ bỏ. Nếu các bạn sử dụng Recipient Policies (thực chất là những policy của Manage Mailbox), thì sẽ phải xóa bỏ các thành phần này trước tiên. Tương tự như vậy, nếu bạn dùng Recipient Policies dành cho cả việc định nghĩa, khởi tạo địa chỉ email và phân mục quản lý mailbox, thì những phần định nghĩa thiết lập đối với Mailbox Manager Settings sẽ bị xóa bỏ. Tuy nhiên, chúng ta không cần thiết phải xóa bỏ các mục policy dành cho địa chỉ email.

Trên thực tế, Recipient Update Service không được sử dụng trong Exchange 2010 và do vậy, quy trình của chúng ta không yêu cầu phải thực hiện việc này. Để thực hiện, chúng ta phải sử dụng ADSI Edit, bằng cách:

– Mở Start > Run > MMC > Click OK.

– Chọn tiếp File > Add/Remove Snap-in.

– Chọn Add > ADSI Edit > Add, đóng lại và nhấn OK.

– Nhấn chuột phải vào mục ADSI Edit > Connect to, từ menu hiển thị bên dưới phần Select a well known Naming Context, chúng ta chọn Configuration và nhấn OK.

– Tiếp tục chọn Configuration > Services > Microsoft Exchange > Organisation Name > Address List Container > Recipient Update Services.

– Nhấn chuột phải vào phần Recipient Update Service (Enterprise Configuration) > Delete.

Lưu ý rằng chúng ta chỉ cần xóa bỏ những thành phần bên trong Recipient Update Service. Và bước cuối cùng trong quá trình gỡ bỏ Exchange Server 2003 là xóa nhóm kết nối định tuyến được tạo ra trong khi cài đặt, ví dụ như hình dưới đây:

Những thành phần được chỉ định bằng mũi tên đỏ

Giờ đây khi các bước chuẩn bị đã hoàn tất, chúng ta đã sẵn sàng để xóa bỏ Exchange 2003 ra khỏi hệ thống. Các bạn mở Start > Control Panel > Add or Remove Programs, chọn phần Windows Small Business Server 2003 và nhấn Change/Remove. Trong màn hình Welcome hiển thị tiếp theo, nhấn Next và làm theo hướng dẫn:

 

14. Kiểm tra quá trình chuyển đổi 5 FSMO role tới SBS2011:

Toàn bộ 5 FSMO role sẽ được chuyển tới hệ thống SBS 2011, tương tự như 1 phần của quá trình cài đặt. Tuy nhiên, để thực hiện quá trình này thì các bạn phải hoàn tất toàn bộ những bước trên, cũng như hệ thống Small Business Server phải chứa đủ 5 FSMO role.

Sau đó, các bạn thực hiện những thao tác sau trên hệ thống Windows 2008 server:

– Chọn phần Start > Administrative Tools > Active Directory Users and Computers.

– Nhấn chuột phải vào domain name và chọn Operations Masters.

– Tại màn hình hiển thị tiếp theo, trên mỗi tab làm việc (RID, PDC và Infrastructure), nhấn nút Change.

– Nhấn tiếp Accept khi hệ thống yêu cầu bạn chấp nhận quá trình di chuyển.

Đây là thời điểm 3 trong số 5 role được di chuyển, để tìm được Domain Naming Master thì chúng ta cần làm như sau:

– Nhấn Start > Administrative Tools > Active Directory Domains and Trusts.

– Nhấn chuột phải vào thành phần Active Directory Domains and Trusts và chọn Operations Master.

– Nhấn nút Change thêm lần nữa và Yes tại màn hình hiển thị tiếp theo.

Giờ đây chúng ta chỉ còn lại 1 thành phần phải tiến hành. Để di chuyển role Schema Master, các bạn làm theo hướng dẫn:

– Nhấn Start > Run và gõ regsvr32 schmmgmt.dll

– Nhấn OK để xác nhận

– Nhấn tiếp Start > Run, gõ MMC và OK

– Chọn phần File > Add/Remove Snap-in trong cửa sổ điều khiển.

– Trong danh sách hiển thị, các bạn chọn Active Directory Schema và nhấn Add.

– Nhấn tiếp Close và OK.

– Nhấn chuột phải vào phần Active Directory Schema và Change Active Directory Domain Controller.

– Chọn tiếp Windows 2008 Server trong danh sách và nhấn OK.

– Nhấn OK trong hộp thoại hiển thị tiếp theo.

– Tiếp tục, nhấn chuột phải vào phần Active Directory Schema và Operations Master.

– Nhấn nút Change và Yes trong bảng hộp thoại hiển thị sau đó.

Đó là toàn bộ quá trình di chuyển role FSMO từ hệ thống Small Business 2003 Server.
15. Hệ thống DCPROMO SBS 2003 server:

Đây là bước cuối cùng trong toàn bộ quá trình của chúng ta, để đảm bảo sự ổn định cho hệ thống sau này, chúng ta nên kiểm tra lại lần cuối 2 hệ thống SBS 2003 và SBS 2011 đều đã được cấu hình để sử dụng server SBS 2011 dành cho DNS trong thuộc tính TCP/IP của NIC. Thành phần DNS duy nhất sẽ là địa chỉ IP của server SBS 2011.

Trước tiên, chúng ta cần đảm bảo rằng hệ thống SBS 2003 không còn là Global Catalog Server. Nhấn Start > Administrative Tools > Active Directory Sites and Services, chọn tiếp Small Business Server, nhấn chuột phải vào phần thiết lập NTDS bên dưới mục Small Business Server và chọn Properties, bỏ dấu check trong ô Global Catalog và nhấn OK. Sau đó, đóng mục Active Directory Sites và snap – in của Services.

Bước cuối cùng là chạy DCPROMO:

– Mở Start > Run, gõ DCPROMO và nhấn OK.

– Nhấn Next tại màn hình Welcome tiếp theo.

– Chú ý rằng không đánh dấu check vào ô This server is the last domain controller in the domain và nhấn Next.

– Khởi tạo mật khẩu quản trị mới của tài khoản Administrator và nhấn Next.

Hệ thống server sau đó sẽ xóa bỏ Active Directory Services khỏi SBS 2003 server, và do vậy không còn là Domain Controller nữa. Khi quá trình này hoàn tất, chúng ta hãy khởi động lại toàn bộ hệ thống 1 lần nữa để hoàn tất quá trình di chuyển. Chúc các bạn thành công!

Theo quantrimang

Bài viết liên quan