Clean Virus MSN

Hiện nay MSN Messenger đã được sử dụng để phát tán virus. Mặc dù bạn nhận được một liên kết từ bạn bè mình, như một bức ảnh nhưng thực ra nó là một tập tin được mã hóa có chứa virus. Một khi bạn mở các file đó ra, virus sẽ tự chạy và lây lan trên khắp hệ thống của bạn. Khi đó bạn hãy nhờ đến Clean Virus MSN – một công cụ phát hiện và xóa các virus đang lây lan qua Yahoo Messenger, được gọi chung là MSN hoặc virus MSN Messenger.

Có nhiều loại virus MSN Messenger, chẳng hạn như Restarter.F, Agent.DWA, IRCBot.APY, Sdbot.CHA, Sdbot.BZY, IRCBot.AIU, SDbot.BXZ, Themida, Dropper, Trojan.Win32.Restarter.f Trojan.IRCBot-1698, W32/Smalltroj.CXEI, Win32/IRCBot.ADS, W32/Smalltroj.CXEI, TR/Agent.dwd.4, BackDoor.Ircbot, W32/Trojan2.TZD, Trojan.Win32.Agent.dwd, Worm:Win32/Pakabot.gen, W32/Downloader.IPQ, W32/IRCBot.BPQ.worm, Sus/Dropper-A, Sdbot alias party_jpg.zip, Ircbot alias MSN.com, Sdbot alias Dance_dec_jpg.zip, IRCBot alias virus MSN picts_????.zip,Sdbot alias virus MSN N039_jpg.zip Sdbot alias virus MSN Z058_jpg.zip, IRCbot alais virus MSN G038_jpg.zip/S_00305_jpg.zip, IRCBot alias virus MSN Photos-webcam2007.zip, Vanbot alias virus MSN Webcam_00002.com/Livecam1.com), IRCBot alias virus MSN Myalbum2007.zip, …

– Clean MSN Virus phát hiện hơn 4.000 biến thể của virus MSN.

– Clean MSN Virus phân tích các quá trình hoạt động trong bộ nhớ và các tập tin.

Download:

http://www.viruskeeper.com/us/cleanvirusmsn.zip

Bài viết liên quan