Cleanse Uninstaller Pro – Gỡ bỏ phần mềm

Cleanse Uninstaller Pro (phiên bản mới nhất là 7.2) là chương trình gỡ bỏ , tìm và xoá file rác, quản lí những chương trình khởi động cùng Windows tương tự như Your Uninstaller! hay Revo Uninstaller. Ngoài ra, Cleanse Uninstaller Pro còn có khả năng backup và restore registry, gỡ bỏ Yahoo/Google toolbar.

Những lợi ích của Cleanse Uninstaller Pro:

– Hệ thống nhanh và sạch hơn.
– Dễ sử dụng.
– Phần mềm gỡ bỏ tân tiến nhất.
– Ngăn chặn Adware/Spyware trước khi nó bắt đầu.
– Loại bỏ các lỗi registry. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
– Hỗ trợ kết nối cho các chương trình cài đặt.
– Hiệu quả để giảm lưu trữ.

Các tính năng chính:

– Tăng tốc của bạn bằng cách loại bỏ các chương trình không mong muốn.
– Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
– Tối ưu hóa , làm cho máy tính khởi động nhanh hơn.
– Tự động tìm, kéo và thả bỏ cài đặt.
– Giao diện như  wizard.
– Sao lưu và phục hồi registry.
– Quay lại toàn bộ registry trước khi file/folders bị gỡ bỏ.
– Quét để tìm các file không cần thiết.
– Là chương trình gỡ cài đặt hoàn thiện nhất.
– Hủy bỏ các kết nối uninstall.
– Loại bỏ các phần mềm mà không cần tháo gỡ cài đặt riêng của chúng.
– Quét registry để xóa bỏ dấu vết của chương trình gỡ bỏ.
– Cập nhất tự động.
– Nhanh hơn chức năng Add/Remove của Windows.
– Hiển thị thông tin chi tiết về chương trình.
– Chỉnh sửa thông tin chi tiết về chương trình.
– URLs tới các trang trợ giúp.
– Bảng điều khiển applet.
– Gỡ bỏ thanh công cụ Yahoo.
– Gỡ bỏ thanh công cụ Google.
– Xóa Trojans và adware khởi động cùng máy tính của bạn.
– Tìm kiếm và xóa bỏ tập tin rác, để lấy lại không gian đĩa.

Download:

http://www.zardssoftware.com/trial.zip

Bài viết liên quan