CoffeeCup HTML Editor

Nếu bạn tạo một trang web, bạn cần một trình biên tập HTML tốt, và CoffeeCup HTML Editor 12 đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nó thích hợp cho viết và tạo code trực tiếp, cũng như cho những ai muốn WYSIWIG, giao diện đồ họa. Nó cho phép bạn thiết kế, code, preview và đưa trang của bạn lên web. Các tính năng của CoffeeCup HTML Editor:

– Các dự án Website giúp giữ cho Website của bạn có tổ chức, tất cả, nhưng loại bỏ các liên kết bị phá vỡ và hình ảnh tham chiếu không đúng.
– Việc xây dựng trong công cụ HTML Validate mở dịch vụ W3C xác nhận đánh dấu trong trình duyệt web mặc định của bạn.
– HTML và CSS mã hoàn thành hầu như loại bỏ hở hoặc không chính xác đã nhập thẻ.
– Trình biên tập HTML đi kèm với 10 mới, chủ đề thiết kế chuyên nghiệp. Xem trước chúng trước khi bạn áp dụng chúng vào các trang web của bạn trong snazzy Theme mới Chooser.
– Một số nhân vật đã được định dạng là các thực thể HTML để hiển thị chính xác. Các tab Nhân vật cho phép bạn chèn thêm các thực thể với một cú nhấp chuột.
– Cross-trình duyệt tương thích là quan trọng, vì thế HTML Editor cho phép bạn chọn để thêm lên đến 10 các trình duyệt khác nhau và sau đó mở chúng từ bên trong chương trình.
– Các tab Tags là một tham chiếu toàn diện cho (X) HTML, PHP, và các thẻ CSS.
– Split-Screen Preview cho phép bạn xem trang web của bạn trong một trình duyệt ngay từ bên trong Code Editor.
– Tìm kiếm cái gì? Sử dụng thanh tìm kiếm, vị trí thuận tiện trong thanh công cụ.
– Chúng tôi hoàn toàn đại tu các hướng dẫn giúp. Các tài liệu mới được đóng gói với hướng dẫn, Hỏi đáp, chú giải một cách toàn diện, và dễ hiểu giải thích của mỗi và mọi tính năng của chương trình.
– Kiểm tra các Builder CSS Menu mới. Nó tạo ra các menu định hướng awesome CSS cho trang web của bạn. Những menu nhìn tuyệt vời, làm việc trong trình duyệt bất kỳ, và có thể dễ dàng tùy biến.
– Chính tả sai sót và lỗi chính tả là một điều của quá khứ với tính năng kiểm tra chính tả của chúng tôi. Các HTML Editor sẽ kiểm tra các lỗi khi bạn gõ một tất cả các bạn phải làm là nhấn chuột phải chọn cho đúng chính tả.
– Chúng tôi cải thiện các chức năng mở rộng Tìm và Thay thế. Bạn có tin rằng đó là khoảng 85% nhanh hơn trước?
– Với công cụ đoạn Code, bạn có thể lưu mã của bạn thường được sử dụng và chèn nó vào trang web của bạn với một cú nhấp chuột. Chúng tôi thậm chí đã ném trong một số ít được xây dựng trong các đoạn để giúp bạn bắt đầu.
– Thêm tùy chỉnh từ điển kiểm tra chính tả mã lỗi trong ngôn ngữ bất kỳ.

Download:

http://www.coffeecup.com/html-editor/CoffeeHTML12.exe

Bài viết liên quan