ColorConsole – Tạo màu cho nền và chữ

ColorConsole 1.87 là một tiện ích nhỏ gọn cho phép bạn tạo các màu cho nền và chữ của cửa sổ dòng lệnh trong Windows (Command Prompt). Ngoài ra, chương trình còn bổ sung nhiều tính năng giúp bạn thao tác tiện lợi hơn như: hỗ trợ các lệnh hay dùng (favorite commands); cho phép cắt, copy, dán; hay thao tác cùng 1 lúc nhiều cửa sổ dòng lệnh thông qua tab.

Download:

http://www.softwareok.com/Download/ColorConsole.zip

Bài viết liên quan